Get Adobe Flash player

Z naszą pomocą w pełni skorzystasz z możliwości jakie nam daje elektroniczna platforma usług administracji publicznej „ePUAP”;


1) Profil zaufany – niezbędny do podpisywania dokumentów w korespondencji z urzędami

- zastąpi podpis elektroniczny

2) Umożliwia samodzielną rejestrację lub aktualizację danych swojej działalności w CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ „CEIDG”

3) Główny Urząd Statystyczny – REGON – nadanie zmiany i aktualizacja numeru identyfikacyjnego

4) Sprawy obywatelskie - ogólne sprawy urzędowe

- narodziny dziecka

5) Motoryzacja i transport – weryfikacja dokumentów online

6) Pomoc społeczna – dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji

- Ubezpieczenia Społeczne

7) Podatki, opłaty, cła   - opłacanie mandatu

- odwołania od mandatu karnego

8) Dofinansowanie z funduszu Unii Europejskiej – innowacyjna gospodarka

- kapitał ludzki