Get Adobe Flash player

Wysokość składki ZUS przedsiębiorcy zależy przede wszystkim od dwóch wartości:

przeciętnego wynagrodzenia za prace,

minimalnego wynagrodzenia za pracę.


Preferencyjne składki ZUS przedsiębiorcy - ubezpieczenie społeczne

Podstawę wymiaru preferencyjnych składek ZUS stanowi 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku, czyli w roku 2016 podstawa będzie wynosiła 555 zł (1850 zł x 30%).

Składki ZUS przedsiębiorcy na preferencyjnych warunkach w latach 2015-2016 zostały przedstawione w tabeli niżej.


Składki na ubezpieczenia

Stopa % składki

Wysokość składki do 31.03.2015 r.

Wysokość składki od 01.04.2015 r.

Wysokość składki w 2016r.

Emerytalne

19,52%

102,48 zł

102,48 zł

108,34 zł

Rentowe

8%

42,00 zł

42,00 zł

44,40 zł

Chorobowe

2,45%

12,86 zł

12,86 zł

13,60 zł

Wypadkowe*

1,93%/1,8%

10,13 zł

9,45 zł

9,99 zł

Składki na ub. społeczne - RAZEM

31,77%

167,47 zł

166,79 zł

176,33 zł

Fundusz Pracy

przedsiębiorca opłacający minimalne preferencyjne składki ZUS nie opłaca za siebie FP

przedsiębiorca opłacający minimalne preferencyjne składki ZUS nie opłaca za siebie FP

przedsiębiorca opłacający minimalne preferencyjne składki ZUS nie opłaca za siebie FP

przedsiębiorca opłacający minimalne preferencyjne składki ZUS nie opłaca za siebie FP

* Do 31.03.2015 r.obowiązywała stawka 1,93% składki wypadkowe, stawka 1,8% obowiązuje od 01.04.2015 r.


Ważne!

Z preferencyjnych składek ZUS mogą skorzystać osoby rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej. Obniżone składki mają charakter dobrowolny i obowiązują przez okres pełnych 24 miesięcy.

Standardowe składki ZUS przedsiębiorcy - ubezpieczenie społeczne

Opłacanie składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest obowiązkiem każdej osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Wszystkie składki społeczne (emerytalna, rentowa, wypadkowa) oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne mają charakter obligatoryjny, co oznacza, że nie można zrezygnować z ich opłacania. Jedyną dobrowolną składką dla przedsiębiorcy jest składka chorobowa.

Jak zostało już wspomniane, podstawę do naliczenia składek ZUS stanowi prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pracę (w 2016 r. - 4055 zł), a dokładnie 60% tego wynagrodzenia. W roku 2016 podstawa ta wyniesie 2433 zł (4055 zł x 60% = 2433 zł).

W poniższej tabeli przedstawione zostały kwoty stawek w latach 2015-2016.


Składki na ubezpieczenia

Stopa % składki

Wysokość składki do 31.03.2015 r.

Wysokość składki od 01.04.2015 r.

Wysokość składki w 2016r.

Podstawa wymiaru składki


2375,40 zł

2375,40 zł

2433,00 zł

Emerytalne

19,52%

463,68 zł

463,68 zł

474,92 zł

Rentowe

8%

190,03 zł

190,03 zł

194,64 zł

Chorobowe

2,45%

58,20 zł

58,20 zł

59,61 zł

Wypadkowe*

1,93%/1,8%

45,85 zł

42,76 zł

43,79 zł

Składki na ub. społeczne - RAZEM

31,77%

757,76 zł

754,67 zł

772,96 zł

Fundusz Pracy

2,45%

58,20 zł

58,20 zł

59,61 zł

Składka zdrowotna przedsiębiorcy

Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców opłacających składki społeczne standardowe czy preferencyjne zależy od przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorców w IV kwartale roku. W komunikacie GUS zostało podane, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w IV kwartale 2015 r. wyniosło 4280,80 zł. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 75% przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale roku poprzedniego, w związku z tym  podstawa składki zdrowotnej w roku 2016 wynosi 3210,60 zł (75%*4280,80).

Co za tym idzie w 2016 r. najniższa podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących wynosi 3210,60 zł, a składka288,95 zł (3210,60 zł × 9%), z tego odliczeniu od podatku podlega składka zdrowotna w wysokości 248,82 zł (3210,60 zł × 7,75%).